ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Βιογραφικά στοιχεία του Καλλίμαχου Καρασάββα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ονοματεπώνυμο Καρασάββας Καλλίμαχος
Ημερομηνία Γέννησης 12-11-1967
Τόπος Γέννησης Αγρίνιο (Ν. Αιτωλοακαρνανίας)
Διεύθυνση Γ. Σεπτεμβρίου 153 - Αθήνα, Τ.Κ.: 11251
Τηλέφωνο 210.8818458, 693 206.88.65

ΣΠΟΥΔΕΣ
1985 : Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
• Αποφοίτηση από Ελληνογαλλικό Λεόντειο Λύκειο Αθηνών
1989 - 1991 : Ανώτερη/Ανώτατη Εκπαίδευση:
• Κέντρο Ανθρωπίνων Σπουδών και Ερευνών (Κ.Α.Σ.Ε)
Τριετής κύκλος σπουδών - Βαθμός: Πολύ καλά
1995 - 1996 : Πανεπιστήμιο: Picardie – Jules Verne (Amiens)
Πτυχίο κλινικής ψυχολογίας
Τίτλος πτυχιακής εργασίας: «Η σεξουαλικότητα των τοξικομανών» Βαθμός: 16

1996 - 1997 : Πανεπιστήμιο: Paris 7 – Denis Diderot (France)
Μεταπτυχιακό δίπλωμα Diplome d’ Etudes Approfondies de Psychopathologic Fondamentale et Psychanalyse
Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: « Η σχέση των ατόμων που είναι σεξουαλικά κακοποιημένα κατά την παιδική ηλικία και της τοξικομανίας».

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
11/1988 – 06/1990 : Πρακτική Άσκηση : Θεωρητικό Σεμινάριο επί της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας - Ψυχόδραμα.
Συμμετοχή σε Ομάδα Ψυχοδράματος.
11/1990 – 06/1991 : Πρακτική Άσκηση : Ψυχιατρική Κλινική «ΑΘΗΝΑ» κλινική παρατήρηση νευρωτικών και ψυχωσικών ασθενών. Χορήγηση Προβολικών Τεστ (Τ.Α.Τ και Rorschach).
07/1994 : Πρακτική Άσκηση : Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Συμμετοχή σε ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες νεαρών τοξικομανών ευρισκόμενων σε φάση κοινωνικής επανένταξης.
01/01/1997 – 31/03/1997 : Πρακτική Άσκηση : Νοσοκομείο Κέντρο Υποδοχής Τοξικομανών Marmottan (Παρίσι).
Διευθυντής: Καθηγητής: Claude Olievenstein.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
02/1989 – 10/1993 : Ατομική Ψυχοθεραπεία Ψυχαναλυτικής Κατευθύνσεως
(2 φορές εβδομαδιαίως)

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
10/1995 – 06/1999 : Συμμετοχή στο σεμινάριο «Μελέτη Φροϋδικών και Λακαδικών Κειμένων»
Οργάνωση: ΦΡΟΫΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ (Αθήνα) Υπεύθυνη: Μίνα Μπούρα
2006 : Συγγραφικό έργο Εκδόσεις Φανταστικός Κόσμος «ΨΥΧΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΟΝΕΙΣ, ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ».
- Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής - Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών 18 Άνω

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
01/2012 - 05/2012 : Θέμα : "Εθισμοί και Ψυχική Λειτουργία: Θεωρία και Κλινική Πράξη"


Curriculum Vitae

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom, prénom Karasavvas Kallimachos
Date de Naissance 12 novebre 1967
Lieu de naissance Agrinio (dpt d’ Étoloakarnania)
Adresse 3rd Septemvriou , No 153, 112 51 - Athènes
Téléphone (+30) 210.8818458, (+30) 693 206.88.65

ETUDES
1985 : Études secondaires:
• Baccalauréat du Lycée franco-hellénique Léontio d’ Athènes
1989 - 1991 : Baccalauréat du Lycée franco-hellénique Léontio d’ Athènes:
• Centre d’études et de recherches en sciences humaines (KASE)
Cycle d’études de trois ans – Mention: très bien
1995 - 1996 : Université Picardie – Jules Verne (Amiens)
Diplôme de psychologie Clinique
Titre du mémoire de diplôme : <> - Note : 16
1996 - 1997  :  Université Paris 7 – Denis Diderot 
Diplôme d’études approfondies de Psychopathologic fondamentale4 et psychanalyse
Titre du mémoire de diplôme : <>

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Nov. 1988 – juin 1990 :  Stage: Séinaire théorique Phychothérapie de groupe – Psychodrame
Participation au groupe Psychodrame
Nov. 1990 – juin 1991 : Stage: Clinique psychiatrique <>, observation Clinique de patients névrotiques et psychotiques. Tests TAT et Rorschach
juillet 1994 : Stage: Croix – Rouge hellénique
Participation à des séances psychothérapeutiques de jeunes toxicomanes en phase se reinsertion sociale
1 janv. 1997 – 31 mars 1997 :  Stage: Hôpital Marmottan Centre de soins et d’ accompagnement des pratiques addictives (Paris)
Directeur: Prof. Claude Olievenstein

EXPERIENCE PSYCHOTHERAPEUTIQUE PERSONNELLE
févr. 1989 – oct. 1993 : Psychothérapie psychanalytique personnelle
(2 fois par semaine)

AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Oct. 1995 – juin 1999 : Participation au séminaire <<Étude de textes freudiens et lacaniens>>
Organisation : Praxis freudienne (Athènes)
Direction: Mina Boura
2006 :  Rédaction de l’ouvrage <>
(Éditions Phantastikos Kosmos)
- Hôpital psychiatrique de l’Attique, Service de désintoxication des toxicomanes de plus de 18 ans
CERTIFICAT DE PARTICIPATION
Janv. 2012 – mai 2012 : << Addiction et function psychique : théorie et pratique clinique>>